Internet is a place where:

People sharing corporation's "property" is compared to attacking ships (piracy)

Corporations sharing between them user's data is "respecting their privacy" and "improving their services"

🤦🏻‍♂️

@obra btw is there any store that sells / was selling CPG159301S07/8/9 ?

@zzanp yacy >>> google

Tak na prawdę to nie, ale chciałbym.

RT @_zboral

Konkurs na najbardziej prymitywną okładkę w tym roku już rozstrzygnięty...

🐦🔗: twitter.com/_zboral/status/142

@zzanp i jak coś to -f sprawdzasz dostępne jakości -F *i cyferki* wybierasz daną jakość

Show older
Cybrespace

cybrespace: the social hub of the information superhighway jack in to the mastodon fediverse today and surf the dataflow through our cybrepunk, slightly glitchy web portal support us on patreon or liberapay!