Follow

o w mordę, ktoś przerobił "Gothic Prawdziwa Historia" i zamiast ivony są wyrobione nagrania dialogów przez AI

Sign in to participate in the conversation
Cybrespace

Cybrespace is an instance of Mastodon, a social network based on open web protocols and free, open-source software. It is decentralized like e-mail.